نرخ و زمان استاندارد تعمیرات

زمان استاندارد سرویس‌های دوره‌ای و تعمیرات دستگاه‌های چانگلین و همچنین هزینه تعمیرات و سرویس در فایل‌های زیر به تفکیک نام و نوع دستگاه ذکر شده است. جهت اطلاع از نرخ و زمان استاندارد تعمیرات و سرویس فایل مربوطه را دانلود کنید.

اسکیدلودر

بیل

غلطک

گریدر

لودر