مسئوليت‌ها و وظايف واحد خدمات پس از فروش سنگین ماشین ایستا

شرح و دامنه مسئوليت‌ها، وظايف سازمان خدمات پس از فروش در حوزه‌هاي ذيل قابل دسته‌بندي مي‌باشد:

1- بازديدهاي قبل از تحويل (PDI)

الف) انجام بازديدها ب) ارسال بازخورهاي بازديد به كارخانه سازنده

2- تحويل و ثبت دستگاه

الف) صورتجلسه تحويل به مشتري ب) ارسال صورتجلسه تحويل و ثبت دستگاه به واحد فروش پ)ثبت دستگاه در سيستم فروش و خدمات

3- بازديدهاي دوره‌اي

الف) سرويس‌هاي دوره‌اي ب) تعميرات پ) ارسال قطعات ت) ارسال گزارشات تحليلي به كارخانه سازنده

4- گارانتي

الف) بررسي درخواست گارانتي تعميرات و قطعات ب) انجام سرويس‌هاي اوليه پ) انجام تعميرات دوره گارانتي ت) تامين قطعات دوره گارانتي

ث) ارسال و پيگيري گزارش عیب به كارخانه سازنده

5- آموزش

الف) آموزش اپراتورها ب) آموزش مكانيك‌ها پ) آموزش سرويسكاران ت) آموزش نحوه سفارش و خريد قطعات يدكي

ث) آموزش نحوه نگهداري قطعات يدكي در انبار ج) آموزش رفع اشكالات فني و تخصصي

6- چاپ و نشريه

الف) تهيه كتاب‌هاي مرتبط با رهبري دستگاه (اپراتوري- سرويس و نگهداري- تعميرات- آموزش‌هاي عمومي مانند: موتور، هيدروليك و برق)

ب) تهيه كتاب‌هاي قطعات يدكي پ)تهيه و چاپ نشريه‌هاي تخصصي

7- تعميرات

الف) تعميرات در سايت مشتري (فيلد سرويس) ب) تعميرات در سايت واحد خدمات (تعميرگاه مركزي) پ)تحليل و قیمت‌گذاري دستمزدهاي تعميرات

8- قطعات يدكي

الف) سفارش قطعات يدكي براساس بررسي بازار ب) شناسائي منابع تامين قطعات پ) خريد قطعات يدكي ت) تحليل و قيمت‌گذاري براي فروش قطعات ث) نگهداري قطعات در انبار ج) فروش قطعات به صورت عمده چ) فروش قطعات به مصرف كنندگان

9- ابزارهاي مخصوص

الف) تامين ابزارهاي مخصوص توسط شركت سازنده ب) طراحي و ساخت ابزار مخصوص

10- بازخور مشخصات محصول به كارخانه سازنده

الف) ثبت، جمع‌آوري و تحليل بازخورها ب) ارسال تحليل‌ها به شركت سازنده

11- سرويس و نگهداري وارانتي

الف) سرويس و نگهداري در سايت مشتري تحت قرارداد ب) سرويس و نگهداري به صورت آبونمان

پ) سرويس ونگهداري موردي طبق درخواست مشتري

12- سامانه شبكه اطلاعاتي

طراحي و ايجاد نرم‌افزارهاي مديريت خدمات پس از فروش تحت شبكه در ارتباط با مشتريان و نمايندگي‌ها